štvrtok 15. januára 2015

7. třída - příklady k opakování
1)                  Vlak jede rychlostí 80 km/h,  jakou vzdálenost ujede za 30 minut?

2)                  Cestující ve vlaku chtěl určit jeho rychlost při rovnoměrném pohybu. Během jedné minuty uviděl v okně postupně 19 sloupů osvětlení vzdálených od sebe 50 m. Jaká je rychlost vlaku? (Určete v km/h.)


3)                  Náklaďák ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

4)                   Kámen o hmotnosti 50 kg zvedáme pomocí páky. Kámen je podepřen ve vzdálenosti 20 cm od osy otáčení? Jak velkou silou musíme působit na páku ve vzdálenosti 1 m od osy otáčení?

5)                  Jaký tlak na stůl způsobí kniha o hmotnosti 1,2 kg, dotýká-li se stolu plochou 300 cm2?

6)                   Jak těžké těleso můžeme pověsit na lano, které se přetrhne působením síly 2,1 kN?