utorok 15. marca 2011

Hustota 6. třída - náměty na procvičení

1, Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3. Jaká je jeho hustota?

2, Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg.

3, Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3), jestliže jeho objem je 10 dm3?

4, Jaký objem má těleso o hmotnosti 10 kg, které je vyrobeno z papíru o hustotě 0,8 g/cm3?

5, Jaký objem má těleso o hmotnosti 0,39 t, které je vyrobeno ze železa o hustotě 7 800 kg/m3?

6, Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 468 g objem 60 cm3.

7, Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 6,5 kg objem 0,01 m3.

8, Vypočítej hustotu neznámé kapaliny, víš-li, že má při objemu 0,2 litru hmotnost 140 g.

9, Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.

10, Vypočítej hustotu materiálu, ze kterého je vyrobené těleso o objemu 0,05 m3 a hmotnosti 135 kg.

11, Vypočítej hmotnost tělesa, víš-li, že je vyrobeno z oceli o hustotě 7,8 g/cm3 a má objem 0,1 m3.

12, Vypočítej objem tělesa, které má hmotnost 1 800 000 g a je vyrobeno z materiálu o hustotě 3 600 kg/m3.

13, Těleso o hmotnosti 4,5 g má objem 5 cm3. Jakou hustotu má materiál, ze kterého je vyrobeno?

14, Těleso z látky o hustotě 3 800 kg/m3 má objem 0,001 m3. Jaká je jeho hmotnost?

15, Vypočítej objem tělesa, které je z látky o hustotě 5 600 kg/m3, má-li hmotnost 224 kg.

streda 23. februára 2011

Fyzikální olympiáda

www - podpora přípravy

http://fo.cuni.cz/index.php?file=26&who=student
http://www.spszl.cz/~vascak/modules/news/priklady.php
http://archimeduvzakon.chytrak.cz/priklady/2.html
http://ucivozs.sweb.cz/ma24.html
http://www.priklady.eu/sk/Fyzika/Dynamika.alej