pondelok 9. novembra 2015

FO kategorie E-F

Pro všechny příznivce přírodních věd, budoucí studenty gymnázia, SŠ a tech. oborů - prostě pro všechny - je určena fyzikální olympiáda kategorie E – 9.třída, F – 8. třída (nemají el. obvody).

štvrtok 14. mája 2015

Akce s průmyslovkou

Podrobnosti domlouvej s organizátorem akce - ředitelem SPŠ Mgr. M. Tobiášem.

štvrtok 16. apríla 2015

Archimediáda 2015

Pro zájemce o přírodní vědy a budoucí studenty je doporučena soutěž Archimediáda. Úspěšní řešitelé školního a okresního kola mohou počítat se zohledněním při závěrečném hodnocení na konci šk. roku.

http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/56/fo56g1_z.pdf – případní adepti na postup donesou příklady i jejich části na papíru do školy. Nejasnosti si vysvětlíme.


Pro další trénink můžete použít příklady, které jsou již náročnější – také k nim je možnost konzultaci.

http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Mechanika-kapalin/Hydrostatika.alej

př. 5, 6, 8, 12, 13

http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Kinematika.alej

př 1, 5, 6,
Pokud potřebuješ konzultaci napiš email učiteli fyziky.
libor.kvapil@liskovec.cz

štvrtok 26. februára 2015

WWW - pokusy

http://www.arvindguptatoys.com/ - máš možnost udělat pokus z jednoduchých pomůcek.
Pokud se něco musí kupovat - domluv se předem s vyučujícím o proplácení.

štvrtok 15. januára 2015

7. třída - příklady k opakování
1)                  Vlak jede rychlostí 80 km/h,  jakou vzdálenost ujede za 30 minut?

2)                  Cestující ve vlaku chtěl určit jeho rychlost při rovnoměrném pohybu. Během jedné minuty uviděl v okně postupně 19 sloupů osvětlení vzdálených od sebe 50 m. Jaká je rychlost vlaku? (Určete v km/h.)


3)                  Náklaďák ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

4)                   Kámen o hmotnosti 50 kg zvedáme pomocí páky. Kámen je podepřen ve vzdálenosti 20 cm od osy otáčení? Jak velkou silou musíme působit na páku ve vzdálenosti 1 m od osy otáčení?

5)                  Jaký tlak na stůl způsobí kniha o hmotnosti 1,2 kg, dotýká-li se stolu plochou 300 cm2?

6)                   Jak těžké těleso můžeme pověsit na lano, které se přetrhne působením síly 2,1 kN?